Кораке не бројим,

Милка Росић, 2007.


Српски владари у ужичком крају,
Снежана Ђенић, 2007.

Гостиље,
Адам Митровић, Драгољуб Новаковић, 2007.

Теби пева моја душа, Господе,
Радмила Зотовић, 2007.
 

Крпице,
Даринка Симић Митровић, 2007.

Библиотека ''Љубиша Р. Ђенић'', проспект
 Снежана Ђенић, 2007.