Јеврем Чакаревић
Дневник
приредио Милорад Искрин, 2014.

 

 
Рожанство 
Запис о поколењима  
Добривоје Борчић, 2014.


 Споменица знеменитих и заслужних Златибораца

Милисав Р. Ђенић, 2014.


Дејства ужичке војске у Полимљу и на Златибору августа 1914. са освртом на Лимски одред

Радивоје Папић, 2014.


Ђенерал Крста Смиљанић
хроника једног витешког живота

Снежана Ђенић, 2014.