ЕРА С ОВОГ СВЕТА - Раде Зорић

               Ерина духовитост није само фама. На њу често наилазимо. На пример:

               - Тражио те Радивоје.

               - А, је ли ме нашао?

                Или:

                - Кад ћемо се опет видети?

                - Првом приликом!

               Или:

                 - Шта ти је, Милојко данас?

                 - Ништа.

                 - Баш ништа?

                 - Ништа.

                 - А мени јесте.

                 - Шта?

                 - Четвртак!

                Ево једног ерског разговора:

                 - Ми смо, Ере, бесмртни!

                 - Како то мислиш?

                 - Увек нас спомињу.

                 - Рецимо?

                 - Стара ера, нова ера, атомска ера.

                 - Да, без нас се заиста не може.

                                                                         Записано у листу за хумо р и сатиру "Нови Ера" изашао

                                                                         6. маја 1964. год.