Како је настало ужичко коло

      Попео се Милојко на Радојкину шљиву и бере ли бере шљиве. Осмотри га Радојка и рече:

      - Милојко, немо да ми крадеш шљиве. Силази озго иначе ћу те тужити тати.

     - Ћути Радојка, иначе кад сиђем одавле уватићу те и отрешћу те ко ову шљиву.

     - Милојко, силази, садево зовем тату.

     - Реко сам шта ће да бидне с тобом кад сиђем.

      Радојка видевши да је Милојко не зарезује поче да зове оца:" Тата! Тааата!"

      Милојко сиђе и поче да остварује своји претњу, а Радојка настави да зове оца нешто тише: " Та-та, Та-та, та-та, та-та, та, та, та..."

      И тако је настало ужичко коло.

      ПА: У ужичком крају изрази "отрести" и "стрести" имаји и преносно значење - вођење љубави.

                                                 Испричао Бора Чорба на концерту на Краљевом тргу на Златибору.