Све се зна

       Зашто у Чајетини нико не користи жмигавац?

       Зато што сви знају где ко станује и где је кренуо!

Љиља Ракић, библиотекар,

5. март, 2012. Чајетина