Златиборци у војсци Кнежевине Србије 1815-1878.

9.12. 2008. Златиборци у војсци Кнежевине Србије 1815-1878. -  промоција књиге Данила Станојевића