Представљена књига "Становништво Златибора у XVIII и првој половини XIX века" аутора Данила Станојевића

 У уторак, 24. децембра 2013. године, у сали Библиотеке, представљена је књига "Становништво Златибора у XVIII и првој половини XIX века", аутора Данила М. Станојевића.

Данило М. Станојевић је рођен у Збојштици 26. децембра 1957. године. Основну школу завршио је у Љубањама, а средњу Саобраћајно - техничку у Ужицу. Запослен је у ЈКП "Градска топлана" у Ужицу.

Више од две деценије бави се локалном историографијом и резултате својих истраживања у Архиву Србије из Београда и Историјском архиву из Ужица објавио је у више књига. Аутор је монографије "Љубање и Збојштица"(2003.), "Топаловићи у Скржутима" (2004.), "Златиборци у војсци Кнежевине Србије 1815 - 1878" (2008.) и "Станојевићи из Криве Реке на Златибору" (2010.). Коаутор је две књиге: "Летопис основне школе у Љубањама" (1999.) и "Синђићи у Стапарима, Биосци и Овчињи" (2006.). 

Књига "Становништво Златибора у XVIII и првој половини XIX века" садржи податке порекла и досељавања становништва 15 села: Мачката, Трипкове, Жигала, Качера, Дријетња, Љубања, Збојштице, Никојевића, Равни, Скржута, Дрежника, Поточања, Крваваца, Потпећа и Злакусе.

Податке о пореклу становништва ових села Станојевић је налазио у објављеним публикацијама, у летописима мачкатске, стапарске, ужичке и севојничке цркве, а знатна сазнања о пореклу, досељавању и одсељавању стекао је и непосредном разговору са старијим мештанима. Међутим, највреднији, најсигурнији и најзанимљивији подаци нађени су у пореским тефтерима Кнежевине Србије од 1818. до 1840. године. Аутор доста пажње поклања и славама, узимајући их као знак повезаности и заједничког порекла фамилија и родова.

Књига обухвата и 27 села која је обрадио Љубомир Мићић 1906. године. На овај начин је, како каже један од рцезената књиге, др Илија Мисаиловић : "...једном књигом обухваћено питање порекла становништва Златибора и аутор ове књиге је омогућио будућим истраживачима да пописе ужичких и златиборских села који су обављени у првој половини XIX века добију на једном месту, у овој књизи."

На крају је сам аутор, захваливши се на посети и указаној пажњи посетилаца, истакао "да се нада де ће ова књига бар у некој мери продубити и проширити сазнања о пореклу становништва, подстаћи нове истраживаче и помоћи им да све празнине у питањима о пореклу становништва Златибора отклоне."

 

 фото: Драган Никић