Представљена књига " Библиотекарство Западне Србије", аутора др Рада М. Вучићевића

У уторак, 4. марта 2014. године у сали Библиотеке представљена је књига "Библиотекарство Западне Србије", аутора др Рада М. Вучићевића.

Др Раде М. Вучићевић је рођен 21. августа 1956. године у Пожеги. Основну и Средњу школу завршио је у Јежевици и Пожеги, а Филозофски факултет, постдипломске и докторске студије у Сарајеву, Кракову и Београду.

Магистарски радови и дисертације: "Српска књига на тлу Пољске у XVIII и XIX веку", "Библиографија часописа "Међај" ", "Огледи из савремене српске књижевности", "Библиотекарство у Западној Србији 1835 - 2000 године".

Режира кратке, ауторске филмове, организује и врши маркетиншке мултимедијалне презентације, манифестације културе, масовне скупове и псредује у издаваштву.

Пише есеје, приказе, романе, поезију, драмске и позоришне текстове, а посебно изучава историју књиге, писма и библиотека Западне Србије и завичајне библиографије периодичних издања. 

До сада је објавио 27 књига из различитих области, а у стручним листовима и часописима преко 300 библиографских, стручних јединица, снимио десетину документарних филмских пројеката за шта је награђиван значајним филмским наградама, како код нас, тако и у иностранству.

Главни и одговорни уредник је часописа "Руски глас" и "Међај" Ужице. 

Превођен је на руски, енглески, француски, италијански, немачки, бугарски, словачки, мађарски и турски језик.

Члан је Удружења књижевника Србије, Црне Горе и Републике Српске.

 

Књига "Библиотекарство Западне Србије" обухвата период од 165 година настанка, организације и развоја библиотекарства, важне научне дисциплине из чијих корена су израстале и развијале се култура, просветитељство, музејска и архивска делатност, издаваштво, штампарство, позоришна и драмска уметност. Захваљујући исцрпном истраживању, аутор креће причу од првих библиотека основаних при манастирима, које су биле основно средство у очувању вере, националне свести и укупног културног препорода српског народа, преко читаоница до савремених библиотека. Значајно место у књизи је посвећено библиотеци у Чајетини и књигољупцу чије име библиотека данас носи, Љубиши Р. Ђенићу.

Говорећи о књизи, доц. др Мирјана Стакић је истакла: "Поред дефинисања и расветљавања стања у библиотекарству, што је била жеља и намера аутора, и што је он у потпуности постигао, ова књига то и премашује, јер представља и вредну културолошку студију о стању у култури не само Западне Србије, већ и целокупне неше земље, јер показује да се друштвеноекономски и политички живот рефлектује на стање у библиотекарству, пре свега преко законских регулатива и економске подршке, а последице свега тога су далекосежне, јер као некада, у првим читалиштима, тако и данас, у савременом процесу дигитализације, библиотека није само кућа књиге, већ и кућа душе. Цитирајући аутора који каже, говорећи о значају првих читалишта, јер то важи и за савремени тренутак: "Дебате и дискусије о прочитаном значиле су и подстицање на размишљање, отварале неке нове видике, омогућавале поређења и јасно одређење места и стања у којем су, шта им је чинити и како се одредити према свету којем припадају."

фото: Драган Никић