Дечија недеља 2014.

Од 6. до 12. октобра ове године одржаће се Дечија недеља. У складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима, Дечија недеља посвећује посебну пажњу оснаживању породице и подстицању климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном окружењу.

Обележавање Дечије недеље има дугу традицију. Први пут код нас је одржана 1934. године, а од 1987. је, на предлог организације Пријатељи деце Србије, уведена Законом о друштвеној бризи о деци и одвија се сваке године у месецу октобру. Њен циљ је да укаже на стварни положај деце и младих у друштву, да скрене пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима како у продици и локалној заједници, тако и у друштву у целини.

Током протеклих година Дечија недеља на само да није губила свој смисао и карактер, већј постала модел свестране сарадње државе, различитих цивилних и струковних организација и повезивања важних чинилаца који делују побољшавајући положај детета у Србији.

Ове године у реализацији Програма активности за време трајања Дечије недеље сви актери даће допринос остваривању права да одраста у породичном окружењу: биолошким, усвојитељским, старатељским и хранитељским породицама. Програм активности Дечије недеље чини низ активности на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и малдих које ће се одвијати под слоганом: СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА.