"Дани библиотека на Интернету"

     У библиотеци у Чајетини 16-17. марта 2017. године Интернет клуб организује "Дане библиотеке на Интернету". Планирано је да у ова два дана рада, досадашњи добитници WEB Библиотека разматрају и размене до сада усвојена интернет искуства.Такође,  планирано је да се уручи награда за најбољу WEB библиотеку 2016. године, библиотеци "Вук Караџић"из Пријепоља, као и награда за "Библио андроид" андроид апликацији Библиотеке града Београда.

     Другог дана биће одржан - Панел Облак културе Србије уз формирање првог "Библио Инфо Клауда" библиотечке мреже и свих који желе да учествују у њеном раду.