РЕВИЗИЈА МУЗЕЈСКЕ ЗБИРКЕ

    У периоду од 4.децембра 2009. до 25. јануара 2010.године извршена је ревизија и реинвентаризација Музејске збирке коју поседује библиотека "Љубиша Р.Ђенић" из Чајетине. Комисија за ревизију у саставу: Снежана Томић Јоковић, етнолог и виши кустос Музеја на отвореном " Старо село" Сирогојно; Снежана Ђенић, историчар и директор Библиотеке и Мирјана Лопин Дризо, водич и сарадник за односе са јавношћу констатовале су по ревизији да се део Музејске збирке налази у сталној музејској поставци, а део је смештен у депоу Библиотеке.

   Обзиром да је Музејска збирка основана 1951.године и до августа месеца 1966.инвентарисано је у књигу инвентара Музејског фонда 445 предмета, ова књига је Комисији користила као основни документ при ревизији.Комисија је по ревизији констатовала да Музејска збирка сада броји 863 предмета и то: историја-372, етнологија-336, историја уметности-51, природњачка збирка-96 и археологија-8. Комисија је такође констатовала да је један број предмета конзервиран и да је за већи број потребно извршити конзервацију, да предмети немају потребну каталогизацију и фотодокументацију, да се оштећени предмети -41(углавном из етнолошке и историјске збирке) отпишу јер није могућа конзервација и да се отпише 10 уметничких дела од укупно 21 по картонима, јер нису нађени.

   Комисија је препоручила да се уради каталогизација и фотодокументација, уради унос у Централни регистар Народног музеја из Београда и остале потребне мере да би предмети остали очувани и доступни јавности, а све према стандардима чувања и презентовања музејских експоната.