Конкурс за најбољег афористичара 2017

Савет традиционалног "Летњег уличног ерског кабареа" који се одржава у Чајетини и на Златибору, 4. и 5. августа 2017. године, организује КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕГ АФОРИСТИЧАРА

Ове године тема је: "ПОРЕД БРИГА РАЗБИБРИГА"

Награде се додељују за допринос популаризацији хумора и неговању ерског духа. Награђени добијају дипломе Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:

- прва награда: пет дана
- друга награда: продужен викенд
- трећа награда: викенд

Рок за приспеће афоризама је 20. јул 2017. године. Радове достављати са пуним именом и презименом, адресом и бројем телефона.

Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 30. јул 2017. године. Додела награда обавиће се првог или другог дана манифестације. Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу.

Радове слати на адресу: 

Библиотека "Љубиша Р. Ђенић"
Златиборска 1
31310 Чајетина

или email ljubisardjenic@mts.rs

телефон: 031 3831-380 или факс: 031 3831-924