Резултати конкурска афоризма на тему "Криза - светско а наше"

На овогодишњи конкурс афоризама чија је тема била "Криза-светско а наше" одазвало се 39 афористичара из Србије, БиХ, Македоније, Хрватске... а пред комисијом  се нашло 1767 афоризама. Комисија у саставу Раде Јовановић, председник комисије и афористичар, Драгољуб Новаковић,професор књижевности и Мирјана Лопин Дризо, новинар, једногласно су донели одлуку:

- прву награду, петодневни боравак на Златибору за две особе доделили су Зорану Т. Поповићу из Панчева,     

- другу награду, викенд за две особе на Златибору Милораду Ранкову из Вршца и

- трећу награду, викенд за две особе у Сирогојну Марини Марковић из Ниша.

Награде ће бити уручене првог дана манифестације у Чајетини, 12. августа,а у случају недоласка  уручиће се гарантно писмо на адресе награђених афористичара.

Комисија за конкурс за најбољи афоризам и ОО "Летњег уличног ерског кабареа"