14. Конкурс за афористичара године

Датум догађања

10/05/2022-01/07/2022

 

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ и ове године традиционално расписује Конкурс  за афористичара године.

Награђени добијају плакете Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:
1. награда - 5 дана за две особе
2. награда - продужени викенд за две особе
3. награда - викенд за две особе 

Ове године афористичари шаљу до 20 објављених или необјављених афоризама, који су написани током 2021/22. године, а који нису објављени у књигама аутора. Афоризме слати електронском поштом под шифром, а решење шифре у посебном мејлу (један мејл - афоризми под шифром, други мејл - решење шифре). Обичном поштом афоризме слати у четири примерка под шифром, решење шифре доставити у посебној коверти.
Рок за приспеће радова је 1. јул 2022. године.

Комисија у саставу:
- др Слободан Симић, афористичар, председник комисије
- Нешко М. Илић, афористичар
- Зоран Богдановић, афористичар
- Љиљана Ракић, библиотекар
одлучиће се за најбољег афористичара  14. Конкурса за афористичара године. 

Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 25.07.2022. године.  Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу.
 

 

14. Конкурс за афористичара године