Поздравна реч директора


 
 

Библиотеке су храмови културе у којима људско памћење личи на скровиште знања. Оне су својеврсне ризнице које чувају оно што је човечанство стварало кроз векове, а што је понекад тако чудесно преживљавао.

Библиотеке су култна места у којима се преплићу различите културе и језици као део једне духовне свеукупности и представљају нешто више од једноставне моралне обавезе очувања и преношења на будуће генерације онога што смо ми наследили. То су наши корени, исконска веза са нашим прецима, то је трајање.

Библиотеке су она танана духовна нит која нас истински повезује са нашим прапочецима, као укупност свих облика испољавања људског духа, где се проналази онај тајнствени, скривени смисао људског постојања.

Оне су чувари тајни, мисли и речи кроз векове иза нас, све до дана садашњег и оног будућег. Чувари свега онога што ми заправо јесмо и без чега човек уистину не би ни био човек.

Добродошли у Библиотеку "Љубиша Р. Ђенић"

Снежана Ђенић,
директор Библиотеке "Љубиша Р.Ђенић"  

 
   Javne nabavke