Инструктивни семинар на тему културног туризма

У петак, 10.12.2021. године, у сали Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ У Чајетини,  одржан је инструктивни семинар за запослене у културним установама и туристичким објектима на територији Општине Чајетина, под насловом „САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА“. 

Организатор семинара је Интернет клуб из Љига, који је већ двадесет година лидер у умрежавању и обједињеном наступу субјеката из области културе, хортикултуре и руралног туризма, уз тренинге и едукације у реалном окружењу. Семинар је реализован путем стручних консултација, у трајању од два сата.