Представљена књига проф. др Мирјане Стакић „О беседништву и реторици“

Синоћ је у Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини представљена књига завичајне књижевнице, проф. др Мирјане Стакић, под насловом „О беседништву и реторици“. Ова научна монографија је издата 2023. године од стране Педагошког факултета у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу. 
Ауторка књиге је рођена 1973. године у Владичином Хану, а живи на Златибору. Запослена је као редовни професор на Педагошком факултету у Ужицу, за ужу научну област Методика наставе српског језика. Бави се књижевним и научним радом. Објавила је преко сто научних радова и учествовала на преко педесет међународних научних скупова и конференција у земљи и иностранству.
Поред научног рада, Мирјана Стакић се бави и писањем уџбеника за основну школу. Важан сегмент њеног рада је и књижевно стваралаштво. Написала је седам романа и две збирке приповедака, који су у Србији доживели вишеструка издања. Објавила је и бројне збирке поезије у земљи и иностранству, које су превођене на енглески, бенгалски, турски и македонски језик. По њеном тексту „Срце“ снимљена је радио драма, која је имала више емитовања у оквиру драмског програма Радио Београда. 
Члан је Педагошког друштва Србије од 2018. године, Матице српске од 2017. и Удружења књижевника Србије од 2013. године. 
Вишегодишњи је члан редакције књижевних часописа: „Међај“; „Зборник радова“ (чији је издавач Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу); „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“ (издавач Народна библиотека Ужице); „Учитељ“ (издавач Савез учитеља Републике Србије).
Члан је научно-истраживачког пројекта Педагошког факултета у Ужицу, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоja. Пројектне активности се у континуитету реализују од 2020. године и надовезују се на пројекат „Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе“.
Мирјана Стакић је добитница више признања, међу којима су награда за најбољу научницу на Педагошком факултету у 2021. години (награду додељује Универзитет у Крагујевцу, 11.2.2022. године); међународна награда „Ана Франк“ (Скопље, 2020); награда за животно дело због изузетног доприноса у књижевном стваралаштву за децу, Београдског фестивала писаца „Витезово пролеће“ (Београд, 2019) и међународне награде за књижевност „Rosetta World Literatura“ (Истанбул, 2017).
Области интересовања и истраживања Мирјане Стакић су следеће: 
Настава српског језика у млађим разредима основне школе. Развој говора детета предшколског узраста. Интеграција у настави српског језика у млађим разредима основне школе. Интеграција развоја говора са другим областима васпитнообразовног рада у предшколској установи. Језичкостилски приступ у тумачењу књижевног дела. Богаћење активног речника. Лексикологија у настави српског језика. Фразеологија српског језика. Уџбеници у настави српског језика.  
Према речима рецензента проф. др Вељка Брборића, у рукопису монографије „О беседништву и реторици“ се обрађују значајне теме којима се унапређује реторичка теорија и беседничка пракса. Ова књига обухвата широк спектар анализиране грађе и нових сазнања,  којима се богати теорија реторике и тиме значајно доприноси развоју реторике у Србији. Она не само да представља значајан допринос разним академским дисциплинама, већ и развоју опште културе. 
„Скоро десетак година предајем предмет који се зове реторика, на Педагошком факултету и једноставно имам потребу да својим студентима пружим што квалитетнију литературу, што квалитетније изворе, одакле ће моћи да пронађу оно што их интересује, како би усавршили своје умеће говора, које је јако важно за професију коју су одабрали. Ова књига о беседништву  и реторици је резултат истраживања и рада који је трајао више од четири године, тако да у својој литератури обухвата  све што је објављено код нас у Србији о реторици и о беседништву“, каже  проф. др Мирјана Стакић. Она тврди да се беседништво уз помоћ изучавања реторике може усавршити, без обзира на предиспозиције особе која говори. Проф. др Мирјана Стакић је пред својом публиком потврдила сопствено говорничко умеће, што је и најбоља препорука за саму монографију.

Романи:
1.    „Ђаво који је певао о љубави“, Београд:Чигоја, 2016.
2.     „Анина прича“, Чачак: Легенда, ВИ издања: 2015, 2011, 2008, 2006, 2005, 2005.
3.    „Николај“, Београд: Боокланд, 2013.
4.    „Ханина кћи“, Чачак: Легенда, 2011.
5.    „Хајдучица“, Чачак: Легенда, III издања: 2011, 2006, 2005.
6.    „Изгубљене душе“ (коауторски роман са Јосифом Грубовићем), Чачак: Легенда, 2008.
7.    „Кисело грожђе“, Чачак: Легенда, ИИ издања: 2007, 2006.

Приповетке:
1.    „Лирска исклизнућа на зиду ФБ“, Чачак: Легенда, 2014.
2.    „Повратак Одисеја“, Чачак: Легенда, 2007.

Поезија:
1.    „Царство ждралова“, Просвета: Београд: 2015.
2.    „Домишљања: антологија дечјих песама“ (приређивач, сакупљач, аутор додатог текста – предговора), Чајетина: Културно-спортски центар, 2013.
3.    „Самовања“, Рума: Српска књига, 2004.
4.    „Мандрагора“, Ужице: АРТ, 1999.
5.    „Ноћне птице“, Приштина: Студентски културни центар, 1998.

Драме:
1.    Радио драма „Срце“ (премијерно извођење – Радио Београд, јануар, 2006).

Научне монографије и уџбеници: 
1.    О беседништву и реторици. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, 2023.
2.    Теоријско-методички приступ говорним играма и вежбама (коауторство са Бошком Миловановићем). Лепосавић: Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, 2023.
3.    Граматика и радна свеска: српски језик за четврти разред основне школе (коауторство саАлександром Ивезић). Београд: БИГ школство, 2021.
4.    Граматика: уџбеник са радном свеском: српски језик за трећи разред основне школе.  Београд: БИГЗ школство, 2020.
5.    Од гласа до реченице: граматика српског језика за други разред основне школе.  Београд: БИГЗ школство, 2019.
6.    Латиница: уџбеник за други разред основне школе. Београд: БИГЗ школство, 2019.
7.    Гласови српског језика (теоријско-методички аспект). Ужице: Учитељски факултет, 2019.
8.    Буквар: српски језик за први разред основне школе. Београд: БИГЗ школство, 2018.
9.    Методички приступ уметничкој приповеци у  настави српског језика и књижевности. Лепосавић: Учитељски факултет у Лепосавићу – Призрену, 2014.
10.    Чаролија читања 6 – Читанка за шести разред основне школе (коауторство са Миомиром Милинковићем). Пожега: Епоха, 2011. 
11.    Стручне методе у настави књижевности. Чачак: Легенда, 2002.